mistercash kbc belfius ing visa mastercard american express ideal bank
geen producten in winkelmandje
 

User’s & privacy policy

Door het bezoek en gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van Vinthousiast.

Vinthousiast zal alle persoonlijke informatie die ons bereikt discreet behandelen. Vinthousiast hecht immers veel belang aan het vertrouwen dat u in onze stelt door deze website te bezoeken.

Persoonsgegevens

De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratieformulier, zal worden verwerkt. Vinthousiast is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Vinthousiast toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Vinthousiast. De aldus bekomen persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden :

  • Klantenbeheer : administratie van het cliënteel, beheer van een bestelling/van een product via deze website, leveringen, facturatie van diensten;
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Vinthousiast, voor marketing- of reclamedoeleinden;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen.

U heeft het recht om U kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan. Via peter@vinthousiast.be kunt U uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Zo U vragen zou hebben aangaande deze User’s and Privacy Policy blijft Vinthousiast ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgend adres peter@vinthousiast.be.

Vinthousiast zal uw persoonsgegevens in alle geval niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij Vinthousiast hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Vinthousiast kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Vinthousiast website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze internettechnologie helpt ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. Indien jouw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij jou contact met ons op te nemen via peter@vinthousiast.be, zodat we je bestelling alsnog kunnen invoeren.

IP adressen

Bij het reageren op berichten wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties

Toepasselijk recht

Huidige User’s and Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn exclusief bevoegd.