mistercash kbc belfius ing visa mastercard american express ideal bank
geen producten in winkelmandje
 
14 DAGEN RETOURRECHT - HERROEPINGSRECHT

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. De consument kan hiertoe het document ‘Modelformulier Herroepingsrecht’ downloaden. De kosten voor het terugzenden van de goederen bij de uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de klant.

Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal Vinthousiast het bedrag binnen de 8 dagen overmaken op uw bankrekening.

Vinthousiast behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het product reeds is geopend (uitgezonderd kurkgarantie). Vinthousiast zal de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen.

Verken ons gamma via onze webshop.